Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/dzialalnosc-sadu/oferty-pracy/18622,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-korepetycje-z-jezyka-angielskiego-dla-uczestni.html
2023-12-11, 23:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do składania ofert na korepetycje z języka angielskiego dla uczestników Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Puławach

Metadane

Data publikacji : 29.07.2022
Data modyfikacji : 30.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Skibińska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Skibińska

Opcje strony