Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona Główna


 

 

ZARZĄDZENIE Nr Adm-0000-3/14
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach
z dnia 25 lutego 2014 r.


1.    Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzamy, co następuje:


1)    za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r. wyznaczamy wolny dzień 2 maja 2014 r.
2)    za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r. wyznaczamy wolny dzień 10 listopada 2014 r.
3)    w tych dniach Sąd Rejonowy w Puławach nie urzęduje.


2. Treść zarządzenia podać do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Sądu, opublikowanie na stronie BIP oraz przekazanie na adresy e-mail kierowników komórek organizacyjnych w celu zapoznania podległych pracowników.


                       Dyrektor                                             Prezes
         Sądu Rejonowego w Puławach                 Sądu Rejonowego w Puławach
                /podpis nieczytelny/                              /podpis nieczytelny/
                   Iwona Wójcik                                       Danuta Wolska           Do wiadomości:
1.    Pan Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
2.    Pani Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie

 

Sąd Rejonowy w Puławach:

ul.Lubelska 7

24-100 Puławy

NIP 716-16-15-650

 

(pomieszczenia SR w Puławach poza budynkiem głównym)

ul. Al.Partyzantów 6A
24-100 Puławyul.Kościuszki 15
ul.Kościuszki 21
08-500 Ryki
                           

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2012-12-27
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01