Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona Główna 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul.Lubelska 7

24-100 Puławy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

NIP: 716-16-15-650

REGON: 000323097

PKD: 8423Z

Kontakt : http://pulawy.sr.gov.pl/biuro-obslugi-interesantow.html

tel. 81 8885585 wew.1 lub tel. 81 8885583 wew. 1  - Biuro Obsługi Interesantów

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr Adm-0000- 10 /17

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Puławach w 2018 roku

            Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia
,26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) zarządzamy, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 19 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia
2018 r. przypadające w sobotę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Treść zarządzenia podać do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Sądu, opublikowanie na stronie BIP oraz przekazanie na adresy e-mail kierowników komórek organizacyjnych w celu zapoznania podległych pracowników.

 

 

                         

 

                          Dyrektor Sądu Rejonowego                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                        Iwona Wójcik                                                               Joanna Chimosz

                                        

                                                           

                                                                 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Data wytworzenia informacji: 2014-12-31
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01
 
Opis pliku:S-01R-2017 ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ląd
Plik wytworzył:Iwona Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-09-01
Data udostępnienia informacji:2017-09-01