Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona Główna 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul.Lubelska 7

24-100 Puławy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

NIP: 716-16-15-650

REGON: 000323097

PKD: 8423Z


Biuro Obsługi Interesantów dla Wydziałów:

 

I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV  Pracy


al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy

 

czynne:   wtorek -piątek 8,00-15,00; poniedziałek: 8,00-18,00


kontakt: 


telefon: 81 8885585 wew. 1 lub 81 8885583  wew. 1

e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl

 

 

Biuro udziela informacje osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elekronicznej, udostępnia formularze urzędowe, wzory  pism procesowych, wydaje odpisy orzeczeń oraz zamówione kserokopie dokumentów z akt spraw sądowych.

Interesanci obsługiwani są w kolejności zgłaszania się.

 

Biuro nie udziela porad prawnych.

Przyjmowanie  korespondencji wpływającej do Sądu jest zadaniem biura podawczego.

 

 

Obsługa interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w Wydziale:

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych   ul. Lubelska 7 24-100 Puławy

tel:  81 888 93 08

fax: 81 888 93 07

 

Obsługa interesantów zgłaszających się do Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych odbywa się w sekretariatach tych Zespołów:

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy karne)  

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 3

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 247

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy rodzinne i nieletnich)

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 6

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 251


Czytelnia akt

 

Funkcjonuje w ramach Biura Obsługi Interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Puławach  przy ul. Lubelskiej 7


czynna: wtorek-piątek:  7,45-12,00 oraz 12,30-15,15; poniedziałek:7,45-12,00 oraz 12,30-18,00


Kontakt:  

telefon: 81 8889329

e-mail: czytelnia@pulawy.sr.gov.pl


Akta spraw znajdujące się w Wydziałach udostępniane są bez zbędnej zwłoki.

Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia, udostępniane są w  terminie ustalonym, przez osobę obsługującą czytelnię z właściwym Wydziałem.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Na podstawie § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1404) z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaje utworzony Sąd Rejonowy w Rykach.


Dotychczasowe Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą w Rykach zostają zniesione (Dz. Urz. MS z 2014 r., poz. 170).


Obszar właściwości nowoutworzonego Sądu Rejonowego w Rykach obejmuje miasto Dęblin oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż (§ 3 pkt 18 lit. k rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407).

 

Właściwym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach będzie IV Wydział Pracy  Sądu Rejonowego w Puławach.

 

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Data wytworzenia informacji: 2014-12-31
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01