Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Strona Główna 

Sąd Rejonowy w Puławach

ul.Lubelska 7

24-100 Puławy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

NIP: 716-16-15-650

REGON: 000323097

PKD: 8423Z


(pomieszczenia SR w Puławach poza budynkiem głównym)

al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy

 

Kontakt - wykaz telefonów

 

Prezes/Wiceprezes Sądu  -  tel: 81 886 44 77 fax: 81 888 93 06

Dyrektor Sądu  -  tel/fax:  81 886 28 68

Główny Księgowy - tel: 81 888 93 09

Oddział Administracyjny:

kierownik - tel/fax: 81 888 93 03

sprawy gospodarcze/zamówienia publiczne - tel/fax: 81 888 93 34

biuro podawcze - tel: 81 888 93 00

administrator systemów informatycznych/informatyk - tel: 81 888 55 85 wew. 255

Samodzialna Sekcja Finansowa - tel: 81 888 93 10

Kasa Sądu - tel: 81 888 93 51

 

 

wydziały/ zespoły/ sekcja

 

Sekretariat

Lokalizacja

Telefon/ fax

I Wydział Cywilny

al. Partyzantów 6a

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 1

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 230

II Wydział Karny

ul. Lubelska 7

sprawy karne

tel:  81 888 93 19

fax: 81 888 93 28

 

sprawy wykroczeniowe

tel:  81 888 93 16

fax: 81 888 93 27

 

Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

ul. Lubelska 7

tel:  81 888 93 47

fax: 81 888 93 47

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

al. Partyzantów 6a

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 3

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 247

IV Wydział Pracy

al. Partyzantów 6a

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 4

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 214

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Lubelska 7

tel:  81 888 93 08

fax: 81 888 93 07

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy karne)

al. Partyzantów 6a

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 5

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 239

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy rodzinne i nieletnich)

al. Partyzantów 6a

tel:  81 888 55 83 (lub 85) wew. 6

fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 251

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Na podstawie § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1404) z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaje utworzony Sąd Rejonowy w Rykach.

 

Dotychczasowe Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą w Rykach zostają zniesione (Dz. Urz. MS z 2014 r., poz. 170).

 

Obszar właściwości nowoutworzonego Sądu Rejonowego w Rykach obejmuje miasto Dęblin oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż (§ 3 pkt 18 lit. k rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1407).

 

Właściwym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Opolu Lubelskim, Puławach i Rykach będzie IV Wydział Pracy  Sądu Rejonowego w Puławach.

 

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Data wytworzenia informacji: 2014-12-31
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01