Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po/12147,Ogloszenie-dot-opracowania-kosztorysu-inwestorskiego-przedmiaru-robot-i-SWiORB.html
2020-08-05, 23:35

Ogłoszenie dot. opracowania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i SWiORB

Metadane

Data publikacji : 19.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wójcik Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Mogielnicki ADM

Opcje strony