Biuletyn Informacji Publicznej Status Prawny Sądu Rejonowego w Puławach - Podstawa prawna - Sąd Rejonowy w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach
Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2019, 15:16

Podstawa prawna

Status Prawny Sądu Rejonowego w Puławach

Podstawy prawne, wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określają w szczególności:

 

1)     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm).

2)     Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.133 z  późn. zm.).

3)     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1407);

4)     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316);

5)     Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1404);

6)        Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2014 roku, poz. 170).

 

 

 

Właściwość miejscowa i rzeczowa  Sądu Rejonowego w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach zwany dalej „Sądem” sprawuje wymiar sprawiedliwości na obszarze miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w zakresie nienależącym do sądów okręgowych, apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 

Metadane

Data wytworzenia : 07.07.2016
Data publikacji : 07.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chimosz
Osoba udostępniająca informację:
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Puławach.