Sąd Rejonowy w Puławach

ogłoszenie w sprawie I C 711/19

Sygnatura akt I C 711/19 

                                                  POSTANOWIENIE

                                                                                        Dnia, 26 września 2022 roku

 

Sąd Rejonowy w Puławach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2022 roku w Puławach

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Czartoryskich 15 w Puławach

przeciwko  Joannie Złotucha

o zapłatę

w przedmiocie umorzenia postępowania

 

postanawia:

  1. oddalić wniosek powoda Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Czartoryskich 15 w Puławach o podjęcie postępowania;
  2. umorzyć postępowanie.

 

Pouczenie:

  1. o możliwości złożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia (art. 357 § 21 k.p.c.) oraz iż wniosek ten podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł, zaś wniosek niepłacony podlega odrzuceniu;
  2.  o tym, że na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu II instancji tj. Sądu Okręgowego Lublinie II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, które wnosi się, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Puławach, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 394  § 1  oraz  § 1 pkt 6 k.p.c.);
  3. o tym, że wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia warunkuje możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie (art. 394 § 2 k.p.c.);

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSR Elżbieta Wojciechowska I Wydział Cywilny
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Rzepkowska I Wydział Cywilny

Opcje strony

do góry