Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/ogloszenia/aktualnosc/9853,Baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialania-sluzb-realizujacych-.html
2023-09-30, 21:21

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzini

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2015
Data publikacji : 05.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chimosz
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony