Sąd Rejonowy w Puławach

projekt dla mieszkańców Puław "Siła jest w nas"

Projekt

„Siła jest w nas”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje Projekt „Siła jest w nas”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych w ramach Programu „Sprawiedliwość”.

Jest on skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, opiekunów tych osób, osób pracujących bezpośrednio z takimi osobami - świadczących dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicieli służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób w sposób szczególny zagrożonych przemocą, a więc osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach.

W ramach Projektu przewidziano szereg działań, m.in. wsparcie psychologiczne, prawne i psychiatryczne, wykłady, warsztaty, szkolenia. Będzie prowadzona kampania społeczna,  w ramach której zaplanowano m.in. festyn i  konferencję.

 

Rekrutacja uczestników do Projektu „Siła jest w nas”

Obecnie trwa rekrutacja uczestników Projektu do następujących form wsparcia, które zostaną uruchomione w miesiącu kwietniu:

  1. Pomoc psychologiczna, prawna oraz psychiatryczna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami zagrożonych i doznających przemocy:
  • wsparcie realizowane również w formie:

- telefonicznej: 81 458 69 94

- online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl

- w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały.

  1. Grupy wsparcia dla:
  1. opiekunów osób chorych na Alzhaimera i choroby otępienne
  2. opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • spotkania grup będą odbywały się w siedzibie SOW, ul. Kołłątaja 64, w sali 207, I piętro, wejście od strony parkingu,
  • spotkania z częstotliwością 2 razy w miesiącu, zgodnie  z harmonogramem, który będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej MOPS w zakładce „Projekt norweski”.

Uczestnicy grup wsparcia będą mieli możliwość rozmawiania o trudnościach, wymiany doświadczeń, odreagowania stresu, nabrania dystansu do trudności, z którymi się zmagają na co dzień. Będzie też możliwość pozyskania wiedzy z zakresu potrzeb osób, nad którymi sprawują opiekę.

Zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje:                                                                                               

MOPS w Puławach / SOW, ul. Leśna 17 / Kołłątaja 64

tel: 81 458 67 73 lub 81 458 67 70,  e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl   

                              

Metadane

Data publikacji : 14.04.2023
Data modyfikacji : 14.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry