Sąd Rejonowy w Puławach

Obsługa interesantów oraz funkcjonowanie czytelni akt

Sąd Rejonowy w Puławach urzęduje w poniedziałki w godz. 7.30 – 18.00, zaś od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obsługa interesantów odbywa się w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00 z przerwami i wyjątkami, o których mowa w następnych punktach, zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 z przerwą i wyjątkami, o której mowa w następnych punktach.

Obsługa interesantów dokonywana jest także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-PUAP i innych środków komunikacji na odległość, pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.

- w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny:
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 55 83 wew. 1  lub (81) 888 55 85 wew. 1

- w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy:

e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3

- w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny:

e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 28

- w sprawach Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego:

e-mail:  swo@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 93 47

- w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 40 lub tel. (81) 888 93 07

- w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. karnych)

tel. (81) 888 55 83 wew. 5 lub (81) 888 55 85 wew. 5

- w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)
tel. (81) 888 55 83 wew.  6 lub (81) 888 55 85 wew.  6

- w sprawach należących do właściwości Oddziału Administracyjnego i Sekretariatu Prezesa

e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 886 44 77

- Dyrektor sądu e-mail: dyrektor@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 11

- Samodzielna Sekcja Finansowa tel. (81) 888 93 09 lub (81) 888 93 10

- biuro podawcze tel. (81) 888 93 00

Biuro Podawcze (ul. Lubelska 7) czynne w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00 (przerwa 10.30-10.45 oraz 13.30-14.00), zaś od wtorku do piątku w godzinach 8.00- 15.15 (przerwa 10.30-10.45).

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Puławach wszelkich pism i wniosków może następować w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji na Biurze Podawczym w budynku sądu przy ul. Lubelskiej 7.

Punkt Informacyjny dla Wydziałów I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich i IV Wydziału Pracy (Al. Partyzantów 6A, pok. nr 002) czynny w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

II Wydział Karny i Sekcja Wykonania Orzeczeń (ul. Lubelska 7) pok. 218 oraz 206 czynny w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

V Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Lubelska 7, pok. nr 113) – przyjmowanie wniosków, dotyczących wpisów w księgach wieczystych oraz Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (wydawanie odpisów) czynny w poniedziałki w godz. 8.00-17.00 (przerwa 10.30-11.00), zaś od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.15 (przerwa 10.30-10.45).

Szczegółowe informacje nt. obsługi osób z niepełnosprawnością znajdują się w zakładce Obsługa interesantów - Informacje dodatkowe dla interesantów - Informacje dla osób z niepełnosprawnością https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/obsluga-interesantow/informacje-dodatkowe-dla-inter/informacje-dla-osob-z-n/13427,Informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia.html

Wpłatomat znajduje się w budynku przy ul. Lubelskiej 7 i jest dostępny w godzinach urzędowania Sądu.

Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu, Dyrektor Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów rozpoznają skargi i wnioski składane drogą elektroniczną lub na piśmie. Możliwe jest również telefoniczne wysłuchanie interesanta – po wcześniejszym umówieniu.

-----------------------------------------------------------

ZASADY FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

Czytelnia Akt: czytanie akt odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sposób następujący:

- w sprawach I Wydziału Cywilnego tel. (81) 888 55 83 wew. 1 lub (81) 888 55 85 wew. 1; poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku, przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3;  poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach II Wydziału Karnego tel. (81) 888 93 28 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-13.00 (przerwa w godz. 10.30-11.00);

- w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (81) 888 93 40 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-9.00.

Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 0,5 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt jest uzgadniany indywidualnie.

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 14.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry