Sąd Rejonowy w Puławach

Zamknięcie Kasy Sądu Rejonowego w Puławach z dniem 30 kwietnia 2020 r. i wprowadzenie wpłatomatów

INFORMACJA W SPRAWIE DOKONYWANIA WPŁAT GOTÓWKĄ, PRZELEWEM  LUB KARTĄ PŁATNICZĄ
NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Z uwagi na zamknięcie kasy tut. Sądu z dniem 30 kwietnia 2020 r. uprzejmie informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. wpłat z tytułu:

  • dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty sądowe KW, grzywny)
  • sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)

można dokonywać bez dodatkowych opłat w następujący sposób:

  1. kartą płatniczą  za pośrednictwem wpłatomatu zainstalowanego na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7, umożliwiającego dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, przy użyciu kart płatniczych. Wpłatomat umożliwia również zakup e-znaków opłaty sądowej;
  2. gotówką  w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl , w tym w najbliższej placówce Poczty Polskiej S.A. w Puławach, przy ul. Lubelskiej 3,  w systemie usługi  standard;
  3. przelewem  -  w ramach rachunków bankowych

 na niżej wskazane rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Puławach :

 -  dochodów budżetowych:

16 1010 0055 1873 0041 4600 0001    I Wydział Cywilny
86 1010 0055 1873 0041 4600 0002    II Wydział Karny

59 1010 0055 1873 0041 4600 0003    III Wydział Rodzinny i Nieletnich

32 1010 0055 1873 0041 4600 0004    IV Wydział Pracy

05 1010 0055 1873 0041 4600 0005    V Wydział Ksiąg Wieczystych
24 1010 0055 1873 0141 4600 0002    Sekcja Wykonywania Orzeczeń

  - sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym):

87 1130 1206 0028 9140 0620 0001  BGK

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej. W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty  lub  przelewie należy wskazać:

  • imię i nazwisko /nazwa firmy/,
  • adres,
  • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
  • rodzaj opłaty np. wpis, opłata od pozwu, koszty sądowe, grzywna, zażalenie, skarga, opłata za kserokopię  itp.

Metadane

Data wytworzenia : 28.04.2020
Data publikacji : 04.05.2020
Data modyfikacji : 01.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes i Dyrektor SR w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry