Sąd Rejonowy w Puławach

Elektroniczna Skrzynka PodawczaW celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782).

Informujemy, iż Sąd Rejonowy w Puławach z przyczyn technicznych nie dysponuje systemem teleinformatycznym o jakim mowa w   art. 125 § 2¹  k.p.c. Obecnie nie ma możliwości wnoszenia do Sądu  pism procesowych w formie elektronicznej.

Pisma procesowe wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołują  skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pismo winno być złożone w formie papierowej.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Sąd Rejonowy w Puławach

Aby można było złożyć wniosek do Sądu konieczne jest:
  1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. 
  2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 


 

 


 

Metadane

Data wytworzenia : 06.07.2009
Data publikacji : 09.07.2009
Data modyfikacji : 01.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adm
Osoba udostępniająca informację:
Adm
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry