Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/obsluga-interesantow/oplaty/wplaty-gotowka-karta/13632,Wplaty-gotowka-karta-przelewem.html
12.06.2024, 23:49

Wpłaty gotówką, kartą, przelewem

INFORMACJA W SPRAWIE DOKONYWANIA WPŁAT GOTÓWKĄ, PRZELEWEM LUB KARTĄ PŁATNICZĄ NA RZECZ SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. wpłat z tytułu:

  • dochodów budżetowych (w tym: opłaty cywilne, opłaty karne, koszty sądowe, opłaty sądowe KW, grzywny)
  • sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)

można dokonywać bez dodatkowych opłat w następujący sposób:

  1. kartą płatniczą za pośrednictwem wpłatomatu zainstalowanego na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7, umożliwiającego dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, przy użyciu kart płatniczych. Wpłatomat umożliwia również zakup e-znaków opłaty sądowej;
  2. gotówką w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl, w tym w najbliższej placówce Poczty Polskiej S.A. w Puławach, przy ul. Lubelskiej 3 w systemie usługi standard;
  3. przelewem  -  w ramach rachunków bankowych

 na niżej wskazane rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Puławach:

 -  dochodów budżetowych:

16 1010 0055 1873 0041 4600 0001    I Wydział Cywilny

86 1010 0055 1873 0041 4600 0002    II Wydział Karny

59 1010 0055 1873 0041 4600 0003    III Wydział Rodzinny i Nieletnich

32 1010 0055 1873 0041 4600 0004    IV Wydział Pracy

05 1010 0055 1873 0041 4600 0005    V Wydział Ksiąg Wieczystych

24 1010 0055 1873 0141 4600 0002    Sekcja Wykonywania Orzeczeń

  - sum na zlecenie (zaliczki sądowe w postępowaniu cywilnym):

87 1130 1206 0028 9140 0620 0001  BGK

 

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej. W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty lub  przelewie należy wskazać:

  • imię i nazwisko /nazwa firmy/,
  • adres,
  • sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,
  • rodzaj opłaty np. wpis, opłata od pozwu, koszty sądowe, grzywna, zażalenie, skarga, opłata za kserokopię itp.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2020
Data modyfikacji : 14.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Mogielnicki

Opcje strony