Sąd Rejonowy w Puławach

Konta Bankowe

RACHUNKI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 W SĄDZIE REJONOWYM W PUŁAWACH.

1. Konto dochodów budżetowych - opłaty i koszty sądowe, grzywny

I Wydział Cywilny  -   16 1010 0055 1873 0041 4600 0001
II Wydział Karny -   86 1010 0055 1873 0041 4600 0002
Sekcja Wykonywania Orzeczeń  - 24 1010 0055 1873 0141 4600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich  -  59 1010 0055 1873 0041 4600 0003
IV Wydział Pracy  -  32 1010 0055 1873 0041 4600 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych -    05 1010 0055 1873 0041 4600 0005
Samodzielna Sekcja Finansowa   - 85 1010 0055 1873 0041 4600 0020


            Narodowy Bank Polski
            Oddział Okręgowy w Lublinie  

 

2. Konto sum depozytowych - wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia,  depozyty w sprawach cywilnych i karnych

 

Konto sum depozytowych w PLN

43 1130 1017 0021 1002 6690 0004

Bank Gospodarstwa Krajowego

              Oddział w Lublinie

 

             Konto sum depozytowych walutowych w USD

            16 1130 1017 0021 1002 6690 0005

             Bank Gospodarstwa Krajowego

             Oddział w Lublinie

 

           Konto sum depozytowych walutowych w EUR

           97 1130 1017 0021 1002 6690 0002

           Bank Gospodarstwa Krajowego

           Oddział w Lublinie

 

           Konto sum depozytowych walutowych w CHF

           27 1130 1017 0021 1002 6690 0001

           Bank Gospodarstwa Krajowego

           Oddział w Lublinie

 

           Konto sum depozytowych walutowych w GBP

           70 1130 1017 0021 1002 6690 0003

          Bank Gospodarstwa Krajowego

          Oddział w Lublinie

 

 3. Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp. wpłacane przez strony postępowania


           87 1130 1206 0028 9140 0620 0001

           Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa

           Oddział w Lublinie

 

4. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

           76 1130 1206 0028 9140 0620 0005

          Bank Gospodarstwa Krajowego

          Oddział Lublin

 

 

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko/nazwa firmy;

- wydział, którego wpłata dotyczy;

- sygnatura akt;

- numer karty dłużnika;

 

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sakcji.

Metadane

Data wytworzenia : 31.12.2014
Data publikacji : 01.06.2009
Data modyfikacji : 25.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Dzwonnik
Osoba udostępniająca informację:
Renata Markowska
Osoba modyfikująca informację:
Karol Brzozowski

Opcje strony

do góry