Sąd Rejonowy w Puławach

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

                

Budynek Sądu przy ul. Lubelskiej 7                                              Budynek Sądu przy al. Partyzantów 6A

 

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, zaplanuj swoją wizytę w Sądzie Rejonowym w Puławach.

Zapoznaj się z informacją poniżej.

Zadzwoń w celu zasięgnięcia informacji czy umówienia  wizyty:
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 1 - w sprawach cywilnych
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 3 - w  sprawach rodzinnych, nieletnich i pracy
tel. 81 888 93 28 – w sprawach karnych
tel. 81 888 93 47 – w sprawach wykonania orzeczeń karnych
tel. 81 888 93 07 – w sprawach wieczystoksięgowych
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 5 - w sprawach dozorów I Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (w sprawach karnych)
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 6 - w sprawach nadzorów II Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)
lub skontaktuj się z nami mailowo na adres:
biuro@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach prowadzonych w Wydziałach: I Cywilnym, III Rodzinnym i Nieletnich, IV Pracy
karny@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach prowadzonych w  II Wydziale Karnym
swo@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach prowadzonych w Sekcji Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym
kw@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach prowadzonych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych
sekretariat_kk@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach prowadzonych w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
sekretariat_kr@pulawy.sr.gov.pl - w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Wcześniejszy kontakt pozwoli nam lepiej przygotować się do Twojej wizyty.
Wszyscy pracownicy Sądu są gotowi by Ci pomóc.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
Budynki Sądu Rejonowego w Puławach przystosowane są do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:
1) wydzielenie oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością:
- 1 miejsce dla Sądu Rejonowego w Puławach od strony ulicy Lubelskiej, przy przystanku MZK
- przy budynku Sądu na Al. Partyzantów 6A nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; dostępne one są przy budynku Urzędu Miasta (2 miejsca) oraz kina (1 miejsce).
2) zapewnienie podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku:
- przy budynku na ul. Lubelskiej 7 udostępnione jest drugie wejście, zlokalizowane z tyłu budynku od strony parkingu wewnętrznego Sądu (wejście na parking przez furtkę od strony kościoła); przy tym wejściu jest podjazd dla wózków oraz dzwonek służący przywołaniu pracownika sądu, który pomoże osobie poruszającej się na wózku. Osoby korzystające z tego wejścia zobowiązane są do przejścia z pracownikiem Sądu do punktu ochrony celem sprawdzenia.
- brak utrudnień przy wejściu do budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A – do budynku nie prowadzą schody.
3) przystosowanie drzwi wejściowych do gmachu Sądu, które umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego.
4) zapewnienie wind do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;
- w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7 nie ma windy - prośbę o rozmowę z pracownikem Sądu można zgłosić w Biurze Podawczym, celem telefonicznego powiadomienia o konieczności obsługi interesanta na parterze budynku 
- w budynku Sądu przy Al. Partyzantów 6A winda umożliwia dotarcie na wszystkie poziomy budynku.
5) zapewnienie toalet:
W obu budynkach sądu są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- 1 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 na parterze przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych,
- 1 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A na parterze, przy szatni.
Toalety te są oznakowane piktogramem wózka inwalidzkiego.
 
INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
Sąd Rejonowy w Puławach uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (j. t Dz.U. z 2017r. poz.1824) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabosłyszących z urzędami administracji publicznej.
Katalog usług interesanta niesłyszącego lub słabosłyszącego jest szeroki. 
Do dyspozycji w/w osób jest pięć sposobów kontaktu z naszym Sądem.

Osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma możliwość:
1) złożyć pismo osobiście, w budynku sądu w Biurze Podawczym w godzinach od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku oraz w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 18.00 lub wysłać pismo za pośrednictwem poczty,

2) skontaktować się mailowo za pośrednictwem adresów:
biuro@pulawy.sr.gov.pl – wszystkie sprawy
karny@pulawy.sr.gov.pl – sprawy z zakresu działania II Wydziału karnego
swo@pulawy.sr.gov.pl – sprawy z zakresu działania Sekcji Wykonania Orzeczeń
kw@pulawy.sr.gov.pl – sprawy wieczystoksięgowe
sekretariat_kk@pulawy.sr.gov.pl – sprawy dozorów w sprawach karnych
sekretariat_kr@pulawy.sr.gov.pl – sprawy nadzorów w sprawach rodzinnych i nieletnich

3) wysłać informację za pośrednictwem faksu:
- 81 888 93 06 – Sekretariat Prezesa i Oddział Administracyjny
- 81 888 93 28 – II Wydział Karny
- 81 81 888 93 47 – Sekcja Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego
- 81 88 89 307 – V Wydział Ksiąg Wieczystych
- 81 888 55 85/83 wew. 230 – I Wydział Cywilny
- 81 888 55 85/83 wew. 247 – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
- 81 888 55 85/83 wew. 214 – IV Wydział Pracy
- 81 888 55 85/83 wew. 239 – I ZKSS
- 81 888 55 85/83 wew. 251 – II ZKSS

4) skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numery telefonów:
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 1 - w sprawach cywilnych 
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 3 - w sprawach rodzinnych, nieletnich i pracy
tel. 81 888 93 28 – w sprawach karnych
tel. 81 888 93 47 – w sprawach wykonania orzeczeń karnych
tel. 81 888 93 07 – w sprawach wieczystoksięgowych
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 5 - w sprawach dozorów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach karnych)
tel. 81 888 55 85 lub 81 888 55 83 wew. 6 - w sprawach nadzorów II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)

5) osobiście zgłaszając się do Sądu:
a) budynek Sądu przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach:
- obsługa interesantów II Wydziału Karnego pok. 211
- obsługa interesantów Sekcja Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym pok. 206
- obsługa interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych pok. 110

b) budynek Sądu przy Al. Partyzantów 6A w Puławach:
- obsługa Interesantów Wydziałów I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy – punkt obsługi interesanta pok. 002
- obsługa Interesantów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej pok. 003
- obsługa Interesantów II Zespołu Kuratorskiej Służby pok. 102

W kontakcie z Sądem Rejonowym w Puławach osoba niedosłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z:
- pomocy pracownika; taką usługę należy zgłosić mailowo na 3 dni przed planowaną wizytą w Sądzie.
- pomocy fachowego pełnomocnika (wybranego indywidualnie lub z urzędu na wniosek),
- pomocy osoby przybranej (osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę niesłyszącą lub niedosłyszącą).

Metadane

Data publikacji : 13.03.2020
Data modyfikacji : 20.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry