Sąd Rejonowy w Puławach

Informacje o zagrożeniach korupcyjnych

 

 

Przekazanie informacji o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji

dotyczących Sądu Rejonowego w Puławach


 

Ilekroć jest mowa o:

- korupcji– należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnicę takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno majątkowej, jak i osobistej, w sposób bezpośredni lub pośredni, która wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1-6 i art. 229 § 1-5 oraz art. 230 i art. 231 § 2 Kodeksu karnego;

- incydencie o charakterze korupcyjnym– należy przez to rozumieć każde zdarzenie, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia lub naruszenia przepisu prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, mające znamiona nadużycia funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych;

- ryzykach korupcyjnych– należy przez to rozumieć sytuacje i okoliczności, które przyczyniają się lub ułatwiają popełnienie przestępstwa korupcyjnego.

 

Wszelkie informacje o zagrożeniach korupcyjnych lub zachowaniach o znamionach korupcji dotyczące Sądu Rejonowego w Puławach mogą być zgłaszane:

  1. pocztą elektroniczną na adres: pulawy@pulawy.sr.gov.pl,
  2. przesyłką pocztową na adres:

Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24 – 100 Puławy

z dopiskiem „Antykorupcja”,

  1. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w formie pisemnej z dopiskiem „Antykorupcja”.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zawartymi na  stronie www.antykorupcja.gov.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

Przydatne linki:

https://www.antykorupcja.gov.pl/

https://cba.gov.pl/ 

Metadane

Data publikacji : 10.12.2020
Data modyfikacji : 26.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wójcik - Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik ADM
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry