Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/dzialalnosc-sadu/struktura-organizacyjna/sedziowie-asesorzy-refe/10268,Lista.html
2023-06-05, 04:52

Lista

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

w  Sądzie Rejonowym  w Puławach

I Wydział Cywilny

Sędziowie:

Ewa Spich-Jakubanis - Przewodniczący Wydziału - Prezes Sądu

Maciej Babiarz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Agnieszka Wróbel

wakat

Asesorzy:

Kamil Orzechowski

Referendarz:

Beata Kondraszuk - referendarz sądowy

 

II Wydział  Karny:

Sędziowie:

Marek Szociński-Klein - Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes Sądu

Michał Krasowski – Zastępca Przewodniczącego  Wydziału  - Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

Joanna Chimosz -Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie - delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie

Piotr Mogielnicki

Aneta Milczek

Marek Stachoń

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sędziowie:

Jolanta Wnuk– Przewodniczący Wydziału

Teresa Czajewska

Marek Stochmalski

IV Wydział Pracy:

Sędziowie:

Magdalena Gałkowska – Przewodniczący Wydziału 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarze:

Tomasz Włodek- starszy referendarz sądowy – Przewodniczący Wydziału

Elwira Stachoń- starszy referendarz sądowy

Katarzyna Szpyra  -   referendarz sądowy

Marcin Bąbaś - referendarz sądowy - delegowany z SR Lublin Zachód w Lublinie

Dagmara Szeleszczuk - referendarz sądowy delegowana z SR Lublin-Zachód w Lublinie

wakat

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2019
Data modyfikacji : 11.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rodzik
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony