Sąd Rejonowy w Puławach

Lista

Lista sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych

w  Sądzie Rejonowym  w Puławach

I Wydział Cywilny

Sędziowie:

Ewa Spich-Jakubanis - Przewodniczący Wydziału - Prezes Sądu

Maciej Babiarz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Agnieszka Wróbel

Elżbieta Wojciechowska

Asesorzy:

Kamil Orzechowski

Referendarz:

Beata Kondraszuk - referendarz sądowy

 

II Wydział  Karny:

Sędziowie:

Marek Szociński-Klein - Przewodniczący Wydziału - Wiceprezes Sądu

Michał Krasowski – Zastępca Przewodniczącego  Wydziału  - Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

Joanna Chimosz -Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie - delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie

Piotr Mogielnicki

Aneta Milczek

Marek Stachoń

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sędziowie:

Jolanta Wnuk– Przewodniczący Wydziału

Teresa Czajewska

Marek Stochmalski

IV Wydział Pracy:

Sędziowie:

Magdalena Gałkowska – Przewodniczący Wydziału 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Referendarze:

Tomasz Włodek- starszy referendarz sądowy – Przewodniczący Wydziału

Elwira Stachoń- starszy referendarz sądowy

Marcin Bąbaś - referendarz sądowy

Katarzyna Szpyra  -   referendarz sądowy

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2019
Data modyfikacji : 17.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rodzik
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry