Sąd Rejonowy w Puławach

Status Prawny Sądu Rejonowego w Puławach

Podstawy prawne, wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określają w szczególności:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483 z późn. zm).
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 217 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2514 z późn. zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 125 z późn. zm.)
  5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2020 roku, poz. 3 z późn. zm.).

Właściwość miejscowa i rzeczowa  Sądu Rejonowego w Puławach

Sąd Rejonowy w Puławach zwany dalej „Sądem” sprawuje wymiar sprawiedliwości na obszarze miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w zakresie nienależącym do sądów okręgowych, apelacyjnych, sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Metadane

Data wytworzenia : 07.07.2016
Data publikacji : 07.07.2016
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chimosz
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry