Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/dzialalnosc-sadu/oferty-pracy/16419,Zaproszenie-do-skladania-ofert-na-prowadzenie-zajec-socjoterapeutycznych-resocja.html
2023-03-23, 18:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Puławach przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Zamawiający Sąd Rejonowy w Puławach zaprasza do składania ofert na  prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych i pedagogizujących w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Puławach przy Sądzie Rejonowym w Puławach- zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2021
Data modyfikacji : 29.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Skibińska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Skibińska

Opcje strony