Sąd Rejonowy w Puławach

https://pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc/16785,Zarzadzenie-Prezesa-Sadu-Okregowego-w-Lublinie-w-sprawie-wysylania-pism-bez-podp.html
2022-08-08, 15:50

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie wysyłania pism bez podpisu własnoręcznego.

Metadane

Data wytworzenia : 29.09.2021
Data publikacji : 06.10.2021
Obowiązuje od : 29.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM

Opcje strony