Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Sąd Rejonowy w Puławach

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Puławach:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 – 15:00) do Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Puławach mieszczącego się w budynku przy ul. Lubelskiej 7 na następujących nośnikach danych:
•    Dyskietka 1,44 MB
•    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
•    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w  Puławach:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to:
•    DOC, RTF
•    XLS
•    CSV
•    TXT
•    GIF, TIF, BMP, JPG
•    PDF
•    ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-06
Data udostępnienia informacji: 2009-07-09