Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja o konkursie na umowę - zlecenie II Wydział Karny KF 112-13/12


INFORMACJA W SPRAWIE KONKURSU

KF 112-13/12


 Dnia 23 marca 2012 r. ogłoszony został konkurs  KF 112-14/12 na zawarcie umowy- zlecenia na wykonywanie pomocniczych czynności biurowych

 

Komisja ustaliła  zasady oceny ofert

Złożone oferty zostaną w pierwszym etapie konkursu ocenione pod względem spełniania wymogów formalnych potwierdzonych dokumentami opisanymi w ogłoszeniu o konkursie, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”

 

W drugim etapie konkursu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, za którą maksymalna liczba przyznanych punktów wynosi 100 (10 pkt do dyspozycji każdego członka komisji, 30 pkt za pracę w programie SAWA, 30 pkt. za przepisywanie- każdy błąd -1pkt.).

 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1.Monika Winsztal
2.Lidia Zarychta
3.Mariusz Glegoła
 

Etap II   konkursu odbędzie się w dniu 28 marca 2012r. godz. 13.00 w Sali konferencyjnej sądu- ul. Lubelska 7 p. 322

 

 Kierownik Finansowy
Sądu Rejonowego w Puławach

 Iwona Wójcik


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Iwona Wójcik
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-27
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27
Data zarchiwizowania informacji: 2012-03-29