Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 2011R.


                                                                                                         Puławy, dnia 04.02.2011r.


                                       OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


Sąd Rejonowy w Puławach informuje, że posiada zbędne składniki majątkowe w postaci metalowych regałów do archiwum w ilości:
1. regał spawany 6-cio półkowy  3 szt.
2. regał spawany 4-ro  półkowy 13 szt.
3. regał składany w częściach (113 podstaw, 380 półek)

Regały spawane będą przekazane w całości, regały składane przekazywane będą
w zestawach:
1) 3 podstawy (nogi) + 10 półek,
2) 4 podstawy (nogi) +15 półek

Jednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego mogą zwrócić się
o nieodpłatne przekazanie im w/w składników majątkowych.
Osoby fizyczne mogą składać oferty na zakup w/w składników.
W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby innych jednostek, a w przypadku braku chętnych, zostaną rozpatrzone oferty złożone przez osoby fizyczne.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie i oferty zakupu należy składać na Biurze Podawczym Sądu, wraz z opisem na kopercie „wniosek/oferta na zakup zbędnych składników majątku”, do dnia 15 lutego 2011r.
                                                                      Upoważniony do wykonywania
                                                                 obowiązków Kierownika Finansowego
                                                                       Sądu Rejonowego w Puławach

                                                                                  Jacek Mogielnicki

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ląd
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-02-04
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04
Data zarchiwizowania informacji: 2012-03-08