Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Aneks do ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego w SR w Puławach


Sąd Rejonowy w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

 

Aneks

do ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Puławach

 

Prezes Sądu Rejonowego w Puławach  przedłuża termin do składania dokumentów zgłoszeniowych na konkurs  zarejestrowany pod nr Adm-111-6/11 na 1 wolne stanowisko  asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz  na 1 zastępstwo nieobecnego asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy – do dnia 14 września 2011 r.

 

Konkurs będzie przeprowadzany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 3 października 2011 r.  o godzinie 1000, w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7, sala konferencyjna (II piętro).

 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego  dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Adm-111-6/11  składa   w Oddziale Administracyjnym Sądu p. 104, biurze podawczym bądź  nadaje drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

Puławy, dnia  09 września 2011 r.                                  Prezes Sądu Rejonowego

 

                                                                                                     Danuta Wolska

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ląd
Dokument wytworzył: Grzegorz Ląd
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-09
Data udostępnienia informacji: 2011-09-09
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-03