Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Aneks do ogłoszenia o konkursie nr Adm-111-6/11 na stanowisko asystenta sędziego - zmiana terminu konkursu


Sąd Rejonowy w Puławach
ul. Lubelska 7
24-100 PuławyAneks
do ogłoszenia o konkursie nr Adm-111-6/11
 na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Puławach (zmiana terminu konkursu)


Prezes Sądu Rejonowego w Puławach wprowadza aneks do  ogłoszenia o konkursie nr Adm-111-6/11 na 1 wolne stanowisko  asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz  na 1 zastępstwo nieobecnego asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy, w sposób następujący:

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167 poz. 1037 z 2008 r.), w dniu 15 grudnia 2011r. o godzinie 10:00, w budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7, sala konferencyjna (II piętro).

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego,  dokumenty zgłoszeniowe z podanym nr konkursu Adm-111-6/11  składa   w Oddziale Administracyjnym Sądu p. 104, biurze podawczym bądź  nadaje drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  25 listopada 2011r.Puławy, dnia  16 września 2011 r.           

        Prezes Sądu Rejonowego

          Danuta Wolska


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-16
Data zarchiwizowania informacji: 2012-02-03