Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu Adm -111-4/11


Sąd Rejonowy w Puławach
ul. Lubelska 7
24-100 Puławy

 

 

oznaczenie konkursu:  Adm -111-4/11

 

 

            Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037 z 2008 r.)  ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu, jak niżej:

 

 
1. Karol Blajerski   zam.  Lublin
2. Anna Hołowińska  zam. Zamość

 

Puławy,    05 lipca 2011 r.                                                     

 

Prezes Sądu Rejonowego

 
Danuta Wolska

 

 

z/ opublikować na stronie BIP Sądu Rejonowego w Puławach oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu

 

 Puławy,  05 lipca  2011r.  


 
Prezes Sądu Rejonowego

 
Danuta Wolska


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-05
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Data zarchiwizowania informacji: 2011-11-17