Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


INFORMACJA W SPRAWIE KONKURSU ADM 111-7/11


INFORMACJA W SPRAWIE KONKURSU

 


Dnia 05 września 2011 r. ogłoszony został konkurs – nr  postępowania ADM 111-7/11

na stanowisko archiwisty w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Do upływu terminu składania ofert, złożono 9 kompletów dokumentów.

 

Złożone oferty zostały w pierwszym etapie postępowania ocenione pod względem spełniania wymogów formalno – merytorycznych, potwierdzonych dokumentami opisanymi w dziale IV ogłoszenia o postępowaniu Wymagane dokumenty.

 

W drugim etapie postępowania przeprowadzony zostanie praktyczny sprawdzian umiejętności (test) z osobami spełniającymi warunki formalne.

 

Do  drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

1.Karolina Stawska
2.Paweł Pieczyrak
3.Justyna Bernat
 

Etap II postępowania – praktyczny sprawdzian umiejętności (test wiedzy), odbędzie się w dniu 29.09.2011r. godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Sądu - ul. Lubelska 7 p. 322. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w etapie II- 39.

Do etapu III zostaną zakwalifikowane osoby, które w etapie II uzyskają minimum 20 punktów.

 

W trzecim etapie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z osobami zakwalifikowanymi do etapu III.


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Iwona Rodzik
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 2011-09-05
Data udostępnienia informacji: 2011-09-19
Data zarchiwizowania informacji: 2011-11-17