Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Sygn. akt I Ns 1053/16


Dnia 18 stycznia 2017 roku

 

 

 

           

OGŁOSZENIE

 

„W dniu 9 grudnia 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydziale Cywilnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Ns 1053/16 został złożony wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 27 października 2016 roku w Puławach, Janie Namięta, posiadającym numer PESEL 34080900990 i ostatnio stale zamieszkałym w Puławach przy ulicy Wróblewskiego 9/61, sporządzony przez Notariusza w Katowicach Iwonę Piwowarczyk, wpisany do Repertorium A pod numerem 4218/2016.

                Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto, każda ze wskazanych powyżej osób może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”. 


Dokument wpisał: Grzegorz Ląd
Dokument wytworzył: Anna Zakrocka
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ląd
Data wytworzenia informacji: 2017-02-22
Data udostępnienia informacji: 2017-02-22
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-26