Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH DOT. PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA


Dnia    17  marca 2010 r.

Adm-001-10/10

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach

 

 

1. Z dniem 1 kwietnia 2010 r. wstrzymuję działalność Punktu Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Puławach – utworzonego zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach  Nr  Adm-001-16/09  z dnia 10 sierpnia 2009 r. - do odwołania.

 

2. Obsługa interesantów zgłaszających się do wszystkich komórek organizacyjnych  Sądu, wykonywana będzie przez kierowników tych komórek lub upoważnione przez nich osoby.

 

3. Pracownicy pełniący dyżury w punkcie w ramach godzin ponadwymiarowych, z dniem    1 kwietnia 2010 r. świadczyć będą pracę w godzinach wynikających z wymiaru czasu pracy,  określonego w umowach o pracę. 

 

4. Zarządzenie podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu oraz opublikowanie jego treści na stronie BIP Sądu.

 

 

Prezes Sądu  Rejonowego

 

Marek Stochmalski

 

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Dokument zarchiwizował: Iwona Rodzik
Data wytworzenia informacji: 2010-03-18
Data udostępnienia informacji: 2010-03-18
Data zarchiwizowania informacji: 2015-11-05