Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI SZATNI KF – 002 - 32/11


KF – 002 – 32/11
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI SZATNI
KF – 002 - 32/11Oferty złożone w postępowaniu KF – 002 - 32/11 na obsługę szatni zostały ocenione pod względem spełniania wymagań formalno - merytorycznych, potwierdzonych dokumentami opisanymi w dziale IV ogłoszenia o postępowaniu

Wymagane dokumenty.

Sąd Rejonowy w Puławach informuje, że w toku badania ofert komisja rekrutacyjna uwzględniła dodatkowe wymagania zawarte w pkt III ogłoszenia
i dokonała wyboru następujących osób, z którymi proponuje zawrzeć stosowną umowę:

1. Olga Kuchnio
2. Magda Grabczak

Jednocześnie Komisja rekrutacyjna proponuje wpisanie następujących osób na listę rezerwową:

1.    Dariusz Pajurek
2.    Jacek Suski
3.    Lidia Zarychta
4.    Justyna Bernat                                 KIEROWNIK FINANSOWY
                                 Sądu Rejonowego w Puławach

                            Iwona Wójcik
Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Dokument zarchiwizował: Renata Markowska
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-26
Data zarchiwizowania informacji: 2011-10-19