Sąd Rejonowy w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZBĘDNYCH ELEMENTÓW


       Puławy, dnia 23 września 2010rSąd Rejonowy
ul. Lubelska7
24-100 Puławy


KF -0168- 57 /10O G Ł O S Z E N I E          Sąd Rejonowy w Puławach sprzeda zbędne, zużyte odpady płyt wiórowych, drewna i innych elementów uzyskanych z wybrakowanych i przeznaczonych do kasacji mebli oraz zużyte wykładziny.
Chętni, zainteresowani mogą obejrzeć przedmiotowe elementy i odpady w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7, po uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym z panem Tadeuszem Millerem –tel 81/88-89-344.

Transport i załadunek osoby zainteresowane zapewniają we własnym zakresie.
 
        Osoby zainteresowane nabyciem niniejszych rzeczy proszone są o złożenie wniosku wraz z ofertą cenową za całość, w zamkniętej kopercie na Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Puławach z oznaczeniem numeru sprawy - KF- 0168- 57/10 i dopiskiem „oferta na zakup odpadów” do dnia 04.10.2010r.

Zakupu dokona osoba, która złoży najkorzystniejszą dla Sądu ofertę cenową.

 

                                                                                                Kierownik Finansowy
                                                                                                Sądu Rejonowego w Puławach

 

                                                                                                Iwona Wójcik

Podstawa prawna:
§ 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. ( Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010r Nr 114. poz.761.)


Dokument wpisał: Renata Markowska
Dokument wytworzył: Renata Markowska
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ląd
Data wytworzenia informacji: 2010-09-23
Data udostępnienia informacji: 2010-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2011-02-04